Sandwich PUF panel in nepal for frefab houses

About Us

𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝘃𝘁. 𝗟𝘁𝗱. नेपालमा नै सर्वप्रथम अत्याधुनिक स्वचालित मेशिनबाट छाना छाउनका लागि 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗥𝗼𝗼𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, भित्ता र पार्टिसनको लागि 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗪𝗮𝗹𝗹/𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, छानाको सुन्दरता र मजबुतीको लागि 𝗧𝗶𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗲𝗱 𝗥𝗼𝗼𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗵𝗲𝗲𝘁, 𝗖 & 𝗭 पर्लिन लगाएतका गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

दुवै पट्टि बाहिरि सतहमा Corrugated Colored Sheet र भित्रि भागमा  Polyurethane Foam बाट Sandwich Panel को निर्माण हुने हुनाले यसका उत्पादनहरू प्रयोग गरी बनाइएका घरहरू अत्यन्त मजबुत, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा उपयोगी निर्माण र ताप निरोधक हुन्छन् । सामान्य खालका अग्निजन्य जोखिमबाट पनि यस प्रकारका घरहरू सुरक्षित हुन्छन ।

अबका दिनहरुमा यस किसिमका मौसमी प्रतिकूलताको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने खालका निर्माण प्रविधिको प्रयोग गर्नु हाम्रो लागि अत्यावश्यक छ । यिनै तथ्यहरूलाई आत्मसाथ गर्दै स्याण्डविच होम सोलुसन प्रा. लि. ले वातानुकूलित र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा उपयोगी निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।

Our Products

0
+
Years In Business
0
+
Satisfied Clients
0
+
Successful Projects
0
+
Distributors

Our Blogs

prefab housings in nepal

Advantages of Prefab Housings

Prefabricated buildings or prefab housings are the buildings constructed using prefabrications. Prefabrication normally is the practice of assembling the components of any structure in a company or on a manufacturing site, transported to and finally assembled in a final destination.The prefabrication method is usually preferred due to its low cost, reusability, and easy installation.Some...

Sandwich Home Solution-Construction Company

Why Sandwich Home Solution Pvt. Ltd.?

Sandwich Home Solution Pvt. Ltd. was established in 2072 B.S. The only goal of the company till today's date is to provide the best construction services to the clients in the most affordable amount. With years of experience and a team of experts, Sandwich Home Solution Pvt. Ltd. is able to become one of the...

earthquake resistance building

Reasons Why Sandwich PUF Panel Construction Is Popular

In the last few years, the use of sandwich PUF Panels is rapidly increasing in the construction industry. Use of these insulated Polyurethane foam or PUF Sandwich Panel serves as an effective and economical alternative over the traditional housing solutions. These PUF Panels are available in varieties of thickness and colors and can be...

Our Valuable Clients