Sandwich Home Solution Banner

About Us

𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝘃𝘁. 𝗟𝘁𝗱. नेपालमा नै सर्वप्रथम अत्याधुनिक स्वचालित मेशिनबाट छाना छाउनका लागि 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗥𝗼𝗼𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, भित्ता र पार्टिसनको लागि 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗪𝗮𝗹𝗹/𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, छानाको सुन्दरता र मजबुतीको लागि 𝗧𝗶𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗲𝗱 𝗥𝗼𝗼𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗵𝗲𝗲𝘁, Polycarbonate Sheets, 𝗖 & 𝗭 पर्लिन लगाएतका गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

दुवै पट्टि बाहिरि सतहमा Corrugated Colored Sheet र भित्रि भागमा  Polyurethane Foam बाट Sandwich Panel को निर्माण हुने हुनाले यसका उत्पादनहरू प्रयोग गरी बनाइएका घरहरू अत्यन्त मजबुत, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा उपयोगी निर्माण र ताप निरोधक हुन्छन् । सामान्य खालका अग्निजन्य जोखिमबाट पनि यस प्रकारका घरहरू सुरक्षित हुन्छन ।

अबका दिनहरुमा यस किसिमका मौसमी प्रतिकूलताको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने खालका निर्माण प्रविधिको प्रयोग गर्नु हाम्रो लागि अत्यावश्यक छ । यिनै तथ्यहरूलाई आत्मसाथ गर्दै स्याण्डविच होम सोलुसन प्रा. लि. ले वातानुकूलित र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा उपयोगी निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।

Our Products

0
+
Years In Business
0
+
Satisfied Clients
0
+
Successful Projects
0
+
Distributors

Our Blogs

Polycarbonate Sheet For Green House Farming

Polycarbonate Sheet For Green House

Polycarbonate For Green House The greenhouse is also known as a glasshouse designed for the protection of out-of-season plants against excessive heat or cold. Although greenhouses look like simple structures, there’s more to them. A reliable frame, covering, flooring, and ventilation is very essential for basic operation to maintain the environment, a heating system, and...

Crystal And Diamond Polycarbonate Sheet

Polycarbonate Sheet Replacing Fiber Sheet

If you are reading this , you are probably wondering if we should use Polycarbonate sheet or Fiber sheet? Well this thought is extremely valid question to have We often find companies continuing to use fiber sheet because  they are unware of the various advantages that polycarbonate sheets provide. In todays context Polycarbonate is one of...

Mat Plain Sheet

Everything About Polycarbonate Sheet

Everything About Polycarbonate Sheet 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 has been manufacturing various prefabricated materials such as 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗥𝗼𝗼𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗨𝗙 𝗪𝗮𝗹𝗹/𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹, Tile Shaped Roofing Sheet etc. But recently Sandwich Home Solution have launched Polycarbonate sheet products. For a better understanding of Polycarbonate sheets, we must first understand what Polycarbonate is and how strong...

Our Valuable Clients