भुकम्प प्रतिरोधि घर र्निमाणका लागि : स्याण्डविच होम

Posted by: sandwich Comments: 0 Post Date: April 28, 2019

भुकम्प प्रतिरोधि घर र्निमाणका लागि : स्याण्डविच होम

नेपाली समाज बिस्तारै सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गरेको भएपनि ग्रामिण भेगमा बन्ने अधिकांश घरहरू ढुङ्गा, माटो र ईटा जस्ता सामाग्रीहरू प्रयोग गरेर बनाउने चलन कायमै छ ।

Read More

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *